smtaa@uic.edu.my +60197800053

Visi & Misi

Visi Kami

Menjadi Institusi Pendidikan berteraskan Al-Quran yang terkemuka di Malaysia dalam memartabatkan pelajar-pelajar tahfiz menjadi pelajar yang unggul dan cemerlang dalam bidang akademik, kepimpinan dan sahsiah justeru mengubah persepsi rakyat Malaysia dalam pengajian hafiz quran.

 

Misi Kami

Melahirkan pelajar yang berilmu, bertaqwa, berketerampilan dan berakhlak cemerlang bagi menjana transformasi pendidikan yang berkesan dan mapan ke arah melahirkan ahli agama, ahli sains, teknorat dan professional yang dapat memenuhi aspirasi agama, bangsa dan negara.