smtaa@uic.edu.my +60197800053

Ucapan Pengerusi

Kata Aluan Pengerusi

Bismillahhirrahmanirrahim. Bersyukur kita ke hadrat Ilahi, dengan izinNya kita dapat meneruskan cita-cita untuk menjadi Institusi Pendidikan berteraskan Al-Quran dalam memartabatkan pelajar-pelajar tahfiz menjadi pelajar yang unggul dan cemerlang.

ceo

 

Ucapan Pengerusi

Bismillahhirrahmanirrahim. Bersyukur kita ke hadrat Ilahi, dengan izinNya kita dapat meneruskan cita-cita untuk menjadi Institusi Pendidikan berteraskan Al-Quran dalam memartabatkan pelajar-pelajar tahfiz menjadi pelajar yang unggul dan cemerlang.Sekolah Menengah Tahfiz Al Attas (SMTAA) ditubuhkan bagi melahirkan melahirkan golongan pelajar tahfiz yang profesional iaitu bukan saja cemerlang dari ilmu AL QURAN malahan dalam ilmu akademik juga. Saya berharap, semua tenaga pendidik serta seluruh warga SMTAA akan terus memberikan komitmen yang hebat dalam semua bidang dan tidak berputus asa dalam mendidik anak bangsa menjadi insan yang berjaya.Akhir kata, saya berharap agar semua warga SMTAA dapat bersama-sama berganding bahu menjayakan misi dan visi serta objektif penubuhan SMTAA ini.